New Opening times:

Monday - Thursday
17:00 - open end

Kitchen open till 22:30

Friday
17:00 - open end

Kitchen open till 23:30

Saturday
12:00 - open end

Kitchen open till 23:30

Sunday
12:00 - open end

Kitchen open till 22:30

Prosfágia (Supplement)

Prosfágia (Supplement)end-title
Patates Tiganites
Eur 2,50
Fresh fried potato sticks (no chips!)
Patates Fournou Ntomata
Eur 3,20
Baked potatoes with tomato sauce
Patates Fournou Lemonates
Eur 3,00
Baked potatoes with lemon sauce
Kritharaki
Eur 2,70
Long grain pasta from the oven
Pilafi Risi
Eur 2,80
Tomato rice from the oven
Fassolakia
Eur 2,50
Green beans in tomato sauce
Bamies
Eur 2,50
Ocra in tomato sauce
Spanaki me Skordo
Eur 4,00
Frsh spinach from the pan with garlic
Lachanika
Eur 3,90
Fresh mediterranenean vegetables
Pligouri
Eur 2,90
Tomatic durum wheat groats (bulgur)
Plaki Gigantes
Eur 3,20
Broad beans in tomato sauce in a clay pot